Yücel Kültür Vakfı Dil Bursları


Burs Hakkında

Başvuru Tarihi: Yılın Her Günü

Sonuç Açıklanma Tarihi: 01 Ekim 2023 ve 01 Nisan 2024

Burs Sistemi Nasıl İşliyor?

Vakfımız ile Yabancı Dil Okulları arasındaki ortaklık sayesinde yabancı dil bursu almaya hak kazanan öğrencilerin kurs ücretlerinin bir kısmını vakfımız, geriye kalan kısmını ise bursiyer ödüyor. Başarılı olunan her seviyenin ardından alacağınız yeni seviyede vakıf sizi desteklemeye devam ediyor.

Bunun için öncelikle başvuru dönemi içerisinde başvurunuzu aşağıda belirtilen şekilde tamamlamanız gerekiyor. Ardından bursiyer seçim komitesi tarafından yapılan inceleme sonunda kontenjan sayısı kadar bursiyer seçiliyor. Seçilen bursiyerlere bilgilendirme yapıldıktan sonra bursiyer kendi gitmek istediği dil okulunu özgürce seçiyor ve vakfa bildiriyor.

Bursu kazanan kişinin %60 oranında eğitimine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde bursiyer kendisine sağlanan bursu geri ödeme yükümlülüğü altına girecektir. Sağlık sorunları nedeniyle devam edilemeyen günler devam sorumluluğu kapsamına girmemektedir.

Burs Yönetmeliğinde yer alan (11.e) maddesini inceleyiniz.

Kimler Bursiyer Olabilir?

YKV Yabancı Dil Bursu alabilmek için üniversite öğrencisi olmanıza gerek yoktur. 18 - 26 yaşları arasındaki tüm gençler burs başvurusunda bulunabilir.

Bir kere Yabancı Dil Bursu'nu almaya hak kazanmış olan bursiyer, eğitim aldığı dilde her seviyede belirlenen asgari başarı koşulunu sağlamak şartı ile devam etmek istediği seviyeye kadar devam edebilir. Ancak bursiyer hak kazandığı yabancı dili değiştiremez. Bu anlamda yabancı dil burslarımız yıllık veya bir seviyeye özgü değildir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru yapmak için öncelikle https://www.bursverenler.org/ web sitesinden üyelik işlemini gerçekleştiriniz.

Ardından ana sayfada yer alan "Burs Arıyorum" butonuna tıkladıktan sonra "Yabancı Dil Bursu" seçeneğini işaretleyerek "Devam" butonuna tıklayıp başvuru formunu ayrıntılı bir şekilde doldurunuz.

Formu doldurduktan sonra "Bilgi Girişimi Tamamladım" butonuna tıklayıp gelen "Burs Seçimi" ekranında "Dil Bursu" seçeneğini işaretleyiniz. Sonrasında "Devam" butonuna tıklayarak "Ödeme" ekranında "Başvuru Hizmet Bedeli" ni ödeyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Tek bir yabancı dilde başvuru yapılabilir ve mükerrer yapılan başvurular dikkate alınmadığı gibi kazanma şansınızı azaltır.

Burs Çıktığı Takdirde Yüklenmesi İstenecek Belgeler:

Taahhütname (Çıktı alındıktan sonra imzalanmalı ve üstüne fotoğraf yapıştırıldıktan sonra dijital olarak e-postayla gönderilmelidir. Bursa hak kazanmanızı takiben göndermeniz gereken e-posta adresi sizinle paylaşılacaktır.)

Yedek Listede Yer Alan Kişiler Ne Yapmalıdır?

Asil ve yedek liste internet sitesinde yayınlanmaktadır. Asil listede yer alan kişilerin, belgelerini göndermek ve eğitim alacakları kurumu seçmek için 3 ay süreleri vardır. Bu süre geçirildiğinde hak yedekteki kişiye geçer. Yedek listede yer alan kişiler güncel durumlarını bu listelerden takip edebilirler.

Yabancı Dil Bursu Miktarı Ne Kadardır, Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Yabancı Dil Bursu, 2023 -24 yılında her bir kur için (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ayrı ayrı 2.000.-TL'dir. Bu bedel her dönemin bitiminde doğrudan dil eğitimi veren kuruma fatura karşılığında ödenir.

Eğitim kurumunun bu tutar üzerinde talep edeceği ücret bursiyer tarafından karşılanır. Öğrencinin bir üst kura %80 ve üzerinde bir başarı ile geçmesi halinde vakıf burs miktarını arttırarak 2.300.-TL öder. Böylelikle öğrencilerin başarısı teşvik edilmiş olur.

Dil Eğitimi Veren Kurum Vakıfla Sözleşme Yapabilir Mi?

Dil eğitimi veren kurum, Yücel Kültür Vakfı ile sözleşme yaparak kur sonundaki ödemesini garanti altına alabilir.

Kur sonunda kurumdan beklenenler şunlardır:

1. Öğrencinin devam ve başarı raporu
2. Fatura ile bir üst kura devam edip etmeyeceği bilgisi
a. Sözleşme Metni örneği 
b.
Devam Başarı Rapor örneği

Lisan Bursu Kazanan Öğrenci İstediği Dil Okulunu Seçebilir Mi?

Bursiyerler bu burs çerçevesinde, diledikleri eğitim kurumlarına kayıt yaptırıp lisan öğrenebilirler. Ancak vakfın ödeyeceği burs bedeli her sene Vakıf Yönetim Kurulu'nun açıklayacağı miktar kadardır, üstü bursiyer tarafından karşılanır.

Yabancı Dil Bursu İçin Bağış Yapılabilir Mi?

Bağışçılar, isterlerse Yabancı Dil Bursu bağışı yaparak gençlerimizin dünya ile entegre olmalarına, kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilirler. Bunun için web sitemizi kullanarak kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Yabancı Dil Bursu bağışlarının tamamı dil bursları için kullanılır.

Yabancı Dil Bursu için yaptığınız başvuru 1 sene geçerlidir. Yıl içerisinde yeni dil bursu kontenjanı açılması durumunda halihazırda mevcut olan başvurular arasından değerlendirme yapılır.