Yücel Kültür Vakfı Dil Bursları


Burs Hakkında

Başvuru Tarihi: Yılın Her Günü

Sonuç Açıklanma Tarihi: 01 Ekim 2021 ve 01 Nisan 2022

Burs Sistemi Nasıl İşliyor?

Vakfımız ile Yabancı Dil Okulları arasındaki ortaklık sayesinde yabancı dil bursu almaya hak kazanan öğrencilerin kurs ücretlerinin bir kısmını vakfımız, geriye kalan kısmını ise bursiyer ödüyor. Başarılı olunan her seviyenin ardından alacağınız yeni seviyede vakıf sizi desteklemeye devam ediyor.

Bunun için öncelikle başvuru dönemi içerisinde başvurunuzu aşağıda belirtilen şekilde tamamlamanız gerekiyor. Ardından bursiyer seçim komitesi tarafından yapılan inceleme sonunda kontenjan sayısı kadar bursiyer seçiliyor. Seçilen bursiyerlere bilgilendirme yapıldıktan sonra bursiyer kendi gitmek istediği dil okulunu özgürce seçiyor ve vakfa bildiriyor.

Bursu kazanan kişinin %60 oranında eğitimine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde bursiyer kendisine sağlanan bursu geri ödeme yükümlülüğü altına girecektir. Sağlık sorunları nedeniyle devam edilemeyen günler devam sorumluluğu kapsamına girmemektedir.

Burs Yönetmeliğinde yer alan (11.e) maddesini inceleyiniz.

Kimler Bursiyer Olabilir?

YKV Yabancı Dil Bursu alabilmek için üniversite öğrencisi olmanıza gerek yoktur. 18 - 26 yaşları arasındaki tüm gençler burs başvurusunda bulunabilir.

Bir kere Yabancı Dil Bursu'nu almaya hak kazanmış olan bursiyer, eğitim aldığı dilde her seviyede belirlenen asgari başarı koşulunu sağlamak şartı ile devam etmek istediği seviyeye kadar devam edebilir. Ancak bursiyer hak kazandığı yabancı dili değiştiremez. Bu anlamda yabancı dil burslarımız yıllık veya bir seviyeye özgü değildir.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru yapmak için öncelikle https://www.bursverenler.org/ web sitesinden üyelik işlemini gerçekleştiriniz.

Ardından ana sayfada yer alan "Burs Arıyorum" butonuna tıkladıktan sonra "Yabancı Dil Bursu" seçeneğini işaretleyerek "Devam" butonuna tıklayıp başvuru formunu ayrıntılı bir şekilde doldurunuz.

Formu doldurduktan sonra "Bilgi Girişimi Tamamladım" butonuna tıklayıp gelen "Burs Seçimi" ekranında "Dil Bursu" seçeneğini işaretleyiniz. Sonrasında "Devam" butonuna tıklayarak "Ödeme" ekranında "Başvuru Hizmet Bedeli" ni ödeyerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Tek bir yabancı dilde başvuru yapılabilir ve mükerrer yapılan başvurular dikkate alınmadığı gibi kazanma şansınızı azaltır.

Burs Çıktığı Takdirde İstenecek Belgeler:

1. Taahhütname (Islak imzalı ve üstüne fotoğraf yapıştırılmış)
2. Kimlik fotokopisi
3. Bursiyerin güncel ikametgah belgesi
4. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (anne, baba, kardeş bilgisi)

Yedek Listede Yer Alan Kişiler Ne Yapmalıdır?

Asil ve yedek liste internet sitesinde yayınlanmaktadır. Asil listede yer alan kişilerin, belgelerini göndermek ve eğitim alacakları kurumu seçmek için 3 ay süreleri vardır. Bu süre geçirildiğinde hak yedekteki kişiye geçer. Yedek listede yer alan kişiler güncel durumlarını bu listelerden takip edebilirler.

Yabancı Dil Bursu Miktarı Ne Kadardır, Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Yabancı Dil Bursu, 2021-22 yılında her bir kur için (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ayrı ayrı 500.-TL'dir. Bu bedel her dönemin bitiminde doğrudan dil eğitimi veren kuruma fatura karşılığında ödenir.

Eğitim kurumunun bu tutar üzerinde talep edeceği ücret bursiyer tarafından karşılanır. Öğrencinin bir üst kura %80 ve üzerinde bir başarı ile geçmesi halinde vakıf burs miktarını arttırarak 600.-TL öder. Böylelikle öğrencilerin başarısı teşvik edilmiş olur.

Dil Eğitimi Veren Kurum Vakıfla Sözleşme Yapabilir Mi?

Dil eğitimi veren kurum, Yücel Kültür Vakfı ile sözleşme yaparak kur sonundaki ödemesini garanti altına alabilir.

Kur sonunda kurumdan beklenenler şunlardır:

1. Öğrencinin devam ve başarı raporu
2. Fatura ile bir üst kura devam edip etmeyeceği bilgisi
a. Sözleşme Metni örneği 
b.
Devam Başarı Rapor örneği

İngiliz Kültür Dil Okulları’nı Seçen Bursiyerlerimiz İçin Burs Kapsamı ve Ayrıntılar
(Bunlar genel bilgidir. İngiliz Kültür Dil Okulları tarafından farklı şubelerde farklı uygulamalar ve farklı fiyatlar olabilir.)

Aşağıda gördüğünüz bilgiler Nişantaşı şubesi ile yapılan sözleşme örneğidir.

- Bursiyerler İngiliz Kültür Dil Okulları’nın İstanbul/ Nişantaşı şubesinden faydalanabilir. 
- Bursiyerler o şubede açılan tüm dil programlarına kaydolabilirler. İngilizce için sadece genel ingilizce programı seçilebilir.
- Eğitimler, İngiliz Kültür Dil Okulları’nda verilen genel İngilizce eğitimine eş olup Avrupa Dil Portfolyosu'na uygundur.
- Başlangıç seviyesi için 80 saat, A1 - A2 - B1 seviyeleri için 100 - 120 saat, B2- C1 seviyeleri için ise 100 saat ders olacaktır.
- 6 -15 kişilik sınıflarda eğitim verilecektir. A1 - A2 - B1 seviyelerinde %25, B2- C1 seviyelerinde %50 yabancı öğretmen şartı vardır.
- Bursiyerler kur programlarındaki derslerin dışında haftanın 6 günü her gün 1 ders olarak ve hiçbir ücret ödemeden özel ders alabileceklerdir.
- Bursiyerler derslerin dışında ücretsiz konuşma sınıflarına (Conversation Club) katılabileceklerdir.
- Bursiyerler derslerin dışında ücretsiz kelime yazma sınıflarına (Vocabulary & Writing Club) katılabileceklerdir.
- Bursiyerler derslerin dışında ücretsiz Phonetics Club‘a katılabileceklerdir.
- Bursiyerler ücretsiz olarak A1 seviyesinden itibaren ''Elit Üye Girişi'' ile internet üzerinden MyKelime sitesi ile eğitimlerini destekleyebileceklerdir.
- Bursiyerlere ders kitabı ve eğitim materyalleri ek bir ücret talep edilmeden verilecektir.
- Kişisel gelişim programları, Latin dansları, güzel konuşma ve diksiyon gibi aktivitelerden bursiyerler ücretsiz ve sınırsız istifade ederler.
- Ders verecek eğitmenlerin RSA, CELTA, DELTA, TRINITY ve TESOL sertifikalarından en az birine sahip ve pedagojik formasyona sahip olması zorunludur.
- Bursiyerler, İngiliz Kültür Derneği'nin kütüphanesinden 20.-TL depozito karşılığında yararlanırlar.
- %95 oranında devama sahip bursiyerler şayet kur bitiminde başarısız olurlar ise ücretsiz olarak aynı kuru tekrar ederler.
- Eğitimi başarı ile tamamlayanlar İngiliz Kültür Derneği Dil Okulları sertifikasını almaya hak kazanırlar. Kimlik veya pasaport numarası ile sisteme işlenir.
- Kazandığı Yabancı Dil Bursu'nu İngiliz Kültür Dil Okulları’nda kullanmak isteyen bursiyere, her seviye (A1, A2, B1, B2, C1, C2) için vakıf tarafından 500.-TL ödenir. Kalan kısmı bursiyer tarafından karşılanır. Bursiyer eğer seviyeyi %80 ve üzeri başarı ile tamamlarsa talebi halinde bir sonraki seviye için 100.-TL daha az öder.

Fransız Kültür Merkezi’ni Seçen Bursiyerlerimiz İçin Burs Kapsamı ve Ayrıntılar

- Bursiyerler, Fransız Kültür Merkezi’nin İstanbul’daki kurs merkezinden faydalanabilirler.
- Bursiyerler, o şubede açılan Genel Fransızca programlarından diledikleri seviyeye kaydolabilirler. (Seviye tespit sınavı neticesinde)
- Sınıflar minimum 8, maksimum 18 kişi ile sınırlıdır.
- Eğitimlerin tamamı Fransız dili alanında eğitim ve sertifikalarını tamamlamış, pedagojik formasyona sahip Fransız Kültür Merkezi eğitmenleri tarafından verilir.
- Kaydolunan eğitim programına seviye belirleme sınavı, pedagojik destek dahildir.
- Bursiyere kursun sonunda Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen katılım sertifikası verilir.
- Kursa kaydolan tüm bursiyerler, Fransız Kültür Merkezi kütüphanesinden %50 indirimli olarak yararlanırlar.
- Kurs kitabı ücrete dahil değildir. Bursiyer tarafından ayrıca temin edilir.
- Her bir seviye kendi içerisinde 50 saatlik alt birimlere ayrılmaktadır.
Başlangıç / A1 (A1.1 / 50 saat ve A1.2 / 50 saat) seviyesi için 100 saat,
İleri başlangıç A2 (A2.1 / 50 saat ve A2.2 / 50 saat) seviyesi için 100 saat, 
Orta / B1 (B1.1/ 50 saat, B1.2/ 50 saat ve B1.3/ 50 saat) seviyesi için 150 saat,
İleri Orta / B2 (B2.1/ 50 saat, B2.2/ 50 saat , B2.3/ 50 saat ve B2.4/ 50 saat) seviyesi için 200 saat
Deneyimli / C1 (C1.1/ 50 saat, C1.2/ 50 saat, C1.3/ 50 saat ve C1.4/ 50 saat) seviyesi için 200 saat
İleri Deneyimli / C2 (C2.1/ 50 saat, C2.2/ 50 saat, C2.3/ 50 saat ve C2.4/ 50 saat) seviyesi için 200 saat ders verilecektir.
- Kazandığı Yabancı Dil Bursu'nu Fransız Kültür Merkezi’nde kullanmak isteyen bursiyerler için:
Her 50 saatlik kur ücreti hafta içi 795.-TL, hafta sonu ise 873,75.-TL'dir. 

Vakıf her seviye (A1, A2, B1, B2, C1, C2) için net 500.-TL öder. Geri kalan kısmı bursiyer tarafından karşılanır. Bursiyerin bir üst seviyeye %80 ve üzeri başarı ile geçmesi durumunda vakıf, takip eden seviye için bursiyer adına 100.-TL daha fazla öder.

Kurslar ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen İstanbul Fransız Kültür Merkezi'nin sitesini ziyaret ediniz.

Lisan Bursu Kazanan Öğrenci İstediği Dil Okulunu Seçebilir Mi?

İstanbul dışından öğrenciler bu burs çerçevesinde, diledikleri eğitim kurumlarına kayıt yaptırıp lisan öğrenebilirler. Mutlaka İngiliz Kültür veya Fransız Kültür Merkezi'nde eğitim alma zorunluluğu yoktur. Ancak vakfın ödeyeceği burs bedeli her sene Vakıf Yönetim Kurulu'nun açıklayacağı miktar kadardır, üstü bursiyer tarafından karşılanır.

Yabancı Dil Bursu İçin Bağış Yapılabilir Mi?

Bağışçılar, isterlerse Yabancı Dil Bursu bağışı yaparak gençlerimizin dünya ile entegre olmalarına, kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunabilirler. Bunun için web sitemizi kullanarak kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Yabancı Dil Bursu bağışlarının tamamı dil bursları için kullanılır.

Yabancı Dil Bursu için yaptığınız başvuru 1 sene geçerlidir. Yıl içerisinde yeni dil bursu kontenjanı açılması durumunda halihazırda mevcut olan başvurular arasından değerlendirme yapılır.