Size burs veren kurum ve kişilerin nasıl sizi seçerken kullandıkları bir takım öncelikler, seçme kriterleri var ise, burs'a hak kazandıktan sonrada bu bursu kaybetmemek için bir takım kurallara uymanız gerekebilir.

1.Varsa burs yönetmeliğini dikkatlice okuyun.

2.Burs veren kurum dönem sonlarında sizden bazı evraklar isteyebilirler. (Transkript gibi)

3.Bazı kurumlar, burs verdikleri öğrencilerin gönüllüleri olmasını ve haftanın belli bir zamanını onlarla geçirmenizi istiyor olabilir.

4.Kurallar bir takvime bağlı ise mutlaka not alınız. (Öğrenci belgesi yollamak, yeniden müracaat gibi)

5.Bursu kaybetme koşulları var ise mutlaka dikkat ediniz. (Devamsızlık, başarısızlık, ceza alma gibi)

6.Kuralların dışında, kurum ve kişiler ile ilişkilerinizi samimi ve dürüst tutunuz.

7.Burs hakkınızı kaybetmenizi gerektirecek bir durum olur ise suçlu duruma düşmemek için mutlaka zamanında bildirimde bulununuz. (Okulun erken bitmesi, bursa ihtiyaç kalmaması gibi)