Size burs veren kurum ve kişilerin nasıl sizi seçerken kullandıkları bir takım öncelikler ve seçme kriterleri varsa, bursa hak kazandıktan sonra da bu bursu kaybetmemek için bir takım kurallara uymanız gerekebilir.

1. Varsa burs yönetmeliğini dikkatlice okuyun.

2. Burs veren kurumlar dönem sonlarında sizden bazı evraklar isteyebilirler. (Transkript gibi)

3. Bazı kurumlar, burs verdikleri öğrencilerin gönüllüleri olmasını ve haftanın belli bir zamanını onlarla geçirmenizi istiyor olabilirler.

4. Kurallar bir takvime bağlı ise mutlaka not alınız. (Öğrenci belgesi yollamak, yeniden müracaat gibi)

5. Bursu kaybetme koşulları varsa mutlaka dikkat ediniz. (Devamsızlık, başarısızlık, ceza alma gibi)

6. Kuralların dışında, kurum ve kişiler ile ilişkilerinizde samimi ve dürüst olunuz.

7. Burs hakkınızı kaybetmenizi gerektirecek bir durum olursa suçlu duruma düşmemek için mutlaka zamanında bildirimde bulununuz. (Okulun erken bitmesi, bursa ihtiyaç kalmaması gibi)