TŞİV Şehit ve Gazi Çocukları Bursu


Burs Hakkında

BURS İÇİN SEÇİM VE KRİTERLER

Vakfımızın verdiği eğitim yardımında öncellik, şehit ve gazi çocukları olmasıdır. Amacımız bir sene eğitim yardımı verip bırakmak değil, aldığımız her çocuğumuzu öğreniminin sonuna kadar yanında olmaktır. Kısaca Türk Şehitlikleri İmar Vakfı çatısı altına giren öğrenci tüm öğretimi boyunca yeni bir aileye sahip olacaktır.

Bu bursta öncül kriterimiz ise Atatürkçü bir aileye, çağdaş bir yapıya sahip olması bizler için yeterlidir. Biz çocuğumuzun hep yanında olmaktan mutluluk duyacağız.

BURS KRİTERLERİMİZ

Madde 5 - Vakıfça verilecek eğitim yardımını hak kazanmak için aşağıda sıralanan şartlar aranır:

A- Yurt içi ve yurt dışında şehit ve gazi olanların birinci dereceden akrabaları olmaları,

B- Yüz kızartıcı suçu bulunmaması,

C- Eğitim yardımı alacak adayların başvuru tarihinde kayıtlı öğrenci olmaları veya o sene içinde eğitime başlayacak olmaları,

D- Eğitim yardımı adaylarının eğitim verileceği yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 26 yaşından büyük olmaması.

BURS VERME ESASLARI

Madde 9- 5. maddede belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile burs verme esasları aşağıda sunulmuştur:

  • Eğitim Yardımı öğretim yılı esasına göre verilir.
  • Eğitim Yardımı, bankada öğrenci adına açılmış hesaba yatırılır. (18 yaşını tamamlayanlar)
  • Çocuklar için eğitim yardımı ücretleri (18 yaşını tamamlamamış) anne-babanın velayeti altında olduğu için, anne babayla birlikte müşterek hesap, anne-baba vesayeti altında değil ise çocuk ve vasisi ile birlikte açılan müşterek hesaba yatırılır. (Vasilik belge ile ispatlanır.) Banka olmayan yerlerde PTT havalesi yapılır.
  • Öğretim yılı sonunda öğrencinin başarı durumuna göre değerlendirme yapılır.
  • Talepler öğretim yılı başında ilgili mercilere (askerlik şubesi v.b.) yapılacak duyuru ile toplanır ve Eğitim Yardımı Komitesi’nin ilan ettiği belli bir sürede değerlendirilerek sonuçlandırılır.
  • Orta öğretimde başarılı olan öğrencilere Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanmak için kurs ücreti vakıf tarafından uygun görülürse ödenebilir.
  • Kurslara katılım ve “Açık Öğretim” öğrenimi için Eğitim Yardımı verilmez.
  • Verilecek eğitim yardımı miktarı ve hak kazanan kişi sayısı, Vakıf’ın imkanları dikkate alınarak her eğitim ve öğretim yılının başında Eğitim Komitesince yeniden değerlendirilir ve oluşturulan öneriler Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
  • Eğitim Yardımı başvurusu yapıldığında öğrenci olan adayları, tamamladıkları son eğitim - öğretim yılına ilişkin başarı durumunu gösterir belgeyi Eğitim Yardımı Komitesi'ne sunacaklardır.

BURS İÇİN İSTENEN BELGELER

• 1 resim

• Mali durumunuzu gösterir belge

• Aileye gelir olarak katkısı bulunan bireylerin iş yerlerinden alınmış ücret belirleyen belge (iş sahibi ise vergi levhası fotokopisi)

• Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerinin bulundugu kütükten alınmış nüfus kayıt örneği

• Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri

• Kayıtlı olduğu okuldan öğrenci belgesi 

• Sabıka kaydı - Babanın Şehit ya da Gazi olduğunu gösteren belge

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• İkametgah belgesi (başvuru tarihinden en fazla üç ay önceye ait olmalıdır)

• Özel bir okulda okuyor ise burslu ya da kontenjandan oldugunu gösteren belge

• Bankada çocuk öğrenci vasisi ile beraber müsterek açılmış hesap numarası (Iban numarasi ile birlikte)