MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Koro Başarı Bursu


  • MAGMA
  • 10.0

Burs Hakkında

Koro Başarı Bursu

MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Ailesi içindeki oluşumlardan birine kabul edilmiş, ancak maddi olarak yetersizliği belirlenmiş, başarılı kişilere verilecek burstur. Yaş, cinsiyet, eğitim durumu gibi koşullardan bağımsız olarak MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Ailesi içerisindeki bütün oluşumlardaki üyelere açıktır. Bu burs tipi bireysel bir burs olup aile bünyesindeki oluşumlara dahil olmaya hak kazanmış ve imkanı kısıtlı kişilerin oluşum içerisinde devam etmeleri için sağlanan bir imkandır.

Önemli Not: Koro Başarı Bursu kapsamında bursiyere herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Bursa hak kazanmanız durumunda dönemlik bağış miktarı üzerinden kısmi veya tam burs uygulanacaktır.

Kimler Bursiyer Olabilir? Nasıl Başvurulur?

Koro Başarı Bursuna başvuru için herhangi bir başvuru tarihi yoktur. Kişi dilediği zaman başvurusunu yapabilir. Bu başvurular koroların seçme dönemlerinde değerlendirmeye alınarak seçme dönemini takip eden en yakın zaman dilimindeki dönemi kapsar.

Başvuru önce MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu burs komitesince incelenir, ardından uygun görülürse burs başvurusu başvuruyu takip eden ilk MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

Başvuru için öğrenci olma şartı aranmaz. Yalnızca başvuru yapan kişinin koro seçmelerine başvuruda bulunmuş olması gerekir.

Başvuru yapmak isteyen kişi "Yetenek (Sanat-Spor) Bursları" seçip "EĞİTİM DURUMU" altındaki "Özel yetenek bursları" bölümünü eksiksiz doldurmalıdır. Başarılı olduğunu gösteren ödül, sertifika, madalya, transkript, referans mektubu, video, portfolyo, akademik eserler gibi materyalleri de eklemelidir. (Dilekçesini ve diğer evraklarını www.bursverenler.org sitesi EVRAKLAR bölümüne yükleyebilir.) Ayrıca destek istenen koroya neden başvuru yapılmak istendiğinin ayrıntılı açıklaması da başvuru formunda açıklanmalıdır.

Başvurular www.bursverenler.org web sitesi üzerinden  kabul edilir. Başvuruda paylaşılan kişisel veriler sadece ilgili kişiler tarafından talebinizin en doğru şekilde değerlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Belirtilen amaç dışında hiçbir gerekçeyle kullanımı veya üçüncü kişilerle paylaşımı söz konusu değildir.

Koro Başarı Bursu Kaç Kişiyi Kapsar?

Koro Başarı Bursu, koroların ses ihtiyacı ve yönetim kurulunun o dönem için değerlendirmesi sonucu karar verilen üye sayısı kadar kişiyi kapsar. Oluşumlara ve sezonlara göre farklılık gösterir.

Koro Başarı Bursu Ne Kadarlık Bir Süreyi Kapsar ve Miktarı Nasıl Belirlenir?

Koro Başarı Bursu, başvurulan oluşumun bir senelik (iki dönemlik) sürecini kapsar. MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Yönetim Kurulu, başvuru yapan kişinin talep ettiği destek miktarının tamamını, bir kısmını karşılama veya sağlanan desteğin süresini uzatma takdir hakkına sahiptir.

Başvurular Nasıl Değerlendirilir?

Başvurular, MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Ailesi Yönetim Kurulu tarafından, başvuru sahibinin ihtiyaç derecesi ve koro ailesinin ihtiyaçlarına uygunluğuna göre değerlendirilir. Koroların ihtiyaçları ilk sezonunu yaşayacak bursiyer adayları için seçme başarısına, ilgili sezonda seslendirilecek repertuvara ve ses grubu dağılımına göre önceliklendirilirken halihazırda korolarda devam eden bursiyer adayları için öncelikler geride kalan sezonlarda gösterilen müzikal başarı, devamlılık, istikrar ve sosyal uyuma göre belirlenecektir. Burs başvurusunun onaylanması konusunda son karar MAGMA & Boğaziçi Caz Korosu Yönetim Kuruluna aittir.