Kariyer Planlama Aracı (KPA)


DİKKAT BU BİR BURS DEĞİLDİR. www.geleceginiyasa.com İLE YAPILAN İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA SUNULMUŞ BİR ÜRÜNDÜR. 740.-TL OLAN ÜRÜNÜN FİYATI SADECE bursverenler.org ÜYELERİNE ÖZEL 25.-TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR. BU ÜRÜNDEN SAĞLANACAK GELİRİN %40'I bursverenler.org ÜYELERİNE BURS OLARAK VERİLECEKTİR. ÜRÜNÜ SATIN ALDIĞINIZDA VERMİŞ OLDUĞUNUZ E-POSTA ADRESİNE GELEN BAĞLANTIYI TIKLAYARAK KULLANICI ADI VE ŞİFRENİZLE HEMEN GİRİŞ YAPABİLİR VE ENVANTERİ BİTİRDİĞİNİZDE SİZİN İÇİN ÜRETİLMİŞ OLAN RAPORU PDF FORMATINDA KENDİ CİHAZINIZA KAYDEDEBİLİRSİNİZ. 

KARİYER PLANLAMA ARACI;

 • Sabırsız gençlere kısa sürede uygulanabilen,
 • Onların kendilerini tanımalarına yardımcı olacak,
 • Doğal ilgi ve yeteneklerini tespit edebilen,
 • Kariyer farkındalığı sağlayan,
 • Kişisel özelliklerine uygun küresel meslekleri sunan,
 • Yükseköğretime motive edecek nedenler gösteren,
 • Bilimsel referansları olan ancak kafa karıştırmayan,
 • Çevrim içi erişebilecekleri bir ENVANTER’dir.

ABD Çalışma Bakanlığı İstihdam ve Eğitim İdaresi Başkanlığı tarafından tanımlanmış, Türkiye kültürüne uyarlanmış 962 meslek en uygun olanından en az uygun olanına doğru sıralanır. Kişisel özelliklerinizi analiz eder, size objektif olarak yansıtır. Yüzlerce mesleği eğitim ve hazırlık düzeyine göre sizin kişilik ve yetenek özelliklerine göre gruplandırır.

Sizin potansiyel yeteneklerinizi, size uygun kariyer seçenekleriyle eşleştirir. 15 dakika kadar kısa bir sürede uygulanır. Kişisel özellikleriniz ve bunlara uygun mesleklerle üniversitede okumanız önerilen bölümleri hemen raporlar.

Öğrencinin "Benden neler olur? Bu hayattaki yerim ne olur?"

Velinin "Çocuğumun özellikleri neler? Bu özelliklerle hangi meslekleri yaparsa başarılı olur?"

Öğretmenin "Öğrencime nasıl ufuk açarım? Ona nasıl rehberlik ederim?"

Kurumun "Okulumuzun öğrencisine – velisine tatmin edici, katma değeri olan bir hizmet daha nasıl sunarım?"

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümünün "Kariyer rehberliği alanındaki çalışmaları zenginleştirecek farklı ne yapabilirim? Öğrencimin hedefler belirlemesine nasıl kaynak sunarım?" sorularına nitelikli cevaplar verir.

Kişinin kendini tanıması için, ona kariyer yaşantısında rehberlik edecek kişisel özelliklerinin yorumlandığı, ortalama beş sayfa olan rapor şu başlıklarla sunulur:

 • Genel (Özet) Değerlendirme
 • Size en uygun ilk 30 meslek
 • Sizin çalışma biçiminiz ve tercih ettiğiniz ortam
 • Sizin kişiler arası ilişkilerdeki tutumunuz
 • Sizin düşünme şekliniz
 • Sizin iletişim başarınız ve kariyer gelişiminiz için öneriler

Öğrenciye Özel, İçeriği Zengin İki Rapor Sunar

Okul rehberlik hizmetleri üç alanda yürütülür; akademik-eğitsel, bireysel-sosyal ve kariyer alanları. KPA bu raporlarıyla yürütülen rehberlik hizmetleriyle örtüşür, rehberlik çalışmalarını bütünler.

Öğrenciye Özel Oluşan Meslekler Listem ve Kişisel Özelliklerim Raporları

Okul PDR Öğretmeni, Sınıf Rehber Öğretmeni, öğrenci velisini ve öğrenci için değerli geri bildirimler sunar.

Öğretmenlerin öğrenci velileriyle yapacağı görüşmelere öğrenci hakkında nitelikli içerik verir.

Öğretmen-öğrenci görüşmelerini sunduğu objektif verilerle yapılandırır, görüşmelerin etkisini artırır.

Okul, öğrencilerini hazırladığı gelecek hayallerini somutlaştıran hedefler belirlemesini sağlar.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİM RAPORU

İnsan, doğuştan getirdikleriyle ve yaşantısındaki deneyimleriyle bugünkü kişidir. Bunlar onu diğerlerinden farklı kılar ve onun bu hayatta neler yapabileceğinde etkilidir. KPA öğrencinin mesleki ilgilerini ve algılanan yeteneklerini değerlendirirken, onun kariyer yönelimlerine motive eden kişisel özelliklerini yorumlar.

Bu ölçeğin geliştirilmesinin altında yatan mantık öğrencinin kariyer tercihinin temelde onun motivasyon, ilgi, kişilik ve yeteneğini gösteren bir davranış olmasıdır. Bir meslek, o mesleği icra eden bireyler hakkında bazı bilgileri göstermekte olup, seçtiği meslek bireyin kendi ile ilgili içgörü, yetenek ve algılama biçimini, o meslek hakkındaki bilgisini ve o mesleğe girme arzusunu gösterir. İşte bu nedenle Kariyer Planlama Aracı bir meslek envanterinden fazlasıdır.

KPA Kişisel Özelliklerim raporlamasını iki kişilik ve kariyer kuramı ışığında yapar. Psikoloji, eğitim bilim, insan kaynakları alanlarında genel geçerliliği kabul görmüş olan John L. Holland’ın tipoloji Kuramına (RIASEC) ve Myers–Briggs Kişilik Tipleri (MBTI) yaklaşımına dayanmaktadır. Bu kuramların amacı bireylerin davranışlarını, çevresiyle etkileşimini açıklamak ve meslek seçimi yaparken veya değiştirirken mesleki doyum sağlamalarına yardımcı olmaktır.

KİŞİSEL ÖZELLİKLERİM’DE NELER VAR?

Bireyin öğrencilik yılları, onun doyum sağlayacağı ve var olabileceği bir yaşam için psiko-sosyal donanımları kazandığı süreçtir. Bu süreçte ona; kendisinin kim olduğu, kim olabileceği, bu hayatta neler yapabileceği konusunda gerçekçi bilgiler sağlanması önemlidir. Çünkü öğrenci için tasarlanan geleceğin, hayalden çok gerçekleşecek bir proje olması, potansiyeline dair bu bilgilere bağlıdır.

KPA’nın bu raporunda birey hakkında çok yönlü bir yansıtma yapılmaktadır. Öğrenci kendine tanıtılmakta, potansiyeli konusunda farkındalık kazanmasına imkân verilmektedir.

KPA’nın Kişisel Özelliklerim raporundaki değerlendirmeler şu başlıklar altında verilmiştir.

 • Öğrencinin genel kişisel özellikleri
 • Öğrenciye en uygun ilk 30 meslek
 • Çalışma biçimi ve tercih ettiği ortam
 • Kişiler arası ilişkilerdeki tutumu
 • Öğrenciye uygun temel meslek alanları
 • Öğrencinin düşünme şekli
 • İletişim başarısı ve kariyer gelişimi için öneriler

Kariyer Planlama Aracı’nın bu raporunda öğrenci hakkında kendisinin de onu "iyi" tanıdığını söyleyenlerin de sözcüklere dökemeyeceği onun adına düzenlenmiş özel bir değerlendirme oluşturulur.

MESLEKLER LİSTEM RAPORU

ABD Çalışma Bakanlığı, İstihdam ve Eğitim İdaresi Başkanlığı tarafından tanımlanmış, Türkiye kültürüne uyarlanmış 962 meslek "en uygun" olanından "en az uygun olan"'a doğru sıralandığı kişiye özel bir rapordur.

Türkiye’de ve bildiğimiz kadar Dünya’da hiçbir eğitim-öğretim kurumu öğrencilerine, kişisel özelliklere göre spesifik olarak sıralanmış bu tür bir envanter çıktısı sunmamaktadır.

Bu uluslararası tanımı yapılmış meslekler listesi önemlidir, çünkü öğrenciler global dünyanın kariyer hayatında kendine yer bulabilmesi, ailelerin ve onları yetiştiren kurumların hedefidir.

KPA, diğer meslek testlerinden farklı olarak kişisel özelliklerle tanımlanmış spesifik meslekleri eşleştirmektedir. Alan, sektör, meslek grubu gibi genel değerlendirmeyi sunmaktan başka Standard Occupational Classification (SOC)’a göre belirlenmiş 962 mesleği kişiye uygunluk düzeyini 5 seviye ve uyumluluk oranlarını yüzde (%) olarak belirterek sıralar.

KPA, sürekli geliştirilen ve Dünyanın en başarılı insan kaynağı veri tabanı kabul edilen O*NET OnLine kaynağını kullanır.

MESLEKLER LİSTEM‘de yükseköğretim programları da önerilmektedir.

Türkiye yükseköğretiminde yüzlerce lisans ve ön lisans programı bulunmakta. Ancak gençler bu bölümlerin tümünden haberdar olmadan bir gelecek hazırlığı içindedir. KPA, kişisel özelliklere göre 1.000 kadar mesleği sıralamaktan başka, bu mesleklere "hangi yükseköğretim programıyla" girebileceklerini önermektedir.

Yapılan araştırmalar, iş hayatında pek çok insanın mezun olduğu bölüm ile örtüşmeyen mesleklerde görev aldığını gösteriyor. Bir kariyer planlama hatası olarak değerlendirilen bu durumu öğrencilerin yaşamaması için KPA’daki yükseköğretim program önerisi önemlidir.

Öğrenciler bu çalışmayla kişisel özelliklere uygun meslek ve bu mesleğe götüren öğretim programları tek raporda görüntülüyor.

Bilindiği üzere her mesleğin gerektirdiği hazırlık seviyesi farklıdır. İmmünoloji doktorluğu ile tarım teknisyenliği mesleklerinin gerektirdiği yetenek gibi hazırlık süreci de farklıdır. KPA bunu uygulayıcıya Meslekler Listem raporundaki tabloda ayrı bir sütunda gösterir. Raporun filtreleme özelliğiyle, meslekleri hazırlık düzeyine göre (kişisel uyum sıralaması korunarak) sunar.

Binlerce satır kod, yüz bin kadar hücre dolusu veriyle çalışan KPA algoritması gençlere benzersiz ve onların yaşantısına katma değeri yüksek bilgilerle rehberlik yapıyor.