bursverenler.org, eğitime verilecek desteğin artırılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması adına, bütün diğer vakıf, dernek ve burs veren ticari markalar ile kişilere açık bir şekilde kurulmuştur. Kar gütme amacı taşımaz. Arkasında 50 yıllık burs verme tecrübesi vardır.

Üç temel amacımız vardır:

1. Eğitime kaynak yaratmak ve daha fazla gencimizin burs olanaklarından kolayca yararlanmasını sağlamak,

2. Bireysel bağışçıların, burs veren Sivil Toplum Kuruluşlarına bağış desteğini sağlamak ve kurumları daha fazla burs verebilir hale getirmek,

3. Daha fazla kurum ve kuruluşu burs veren kuruluş haline getirerek toplumda eğitime bağış bilincini yaygınlaştırmak.

Başvuru Kolaylığı : bursverenler.org, tüm başvuruların tek bir kanaldan yapılabileceği şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler tek bir form doldurarak, sisteme kayıtlı tüm kurum ve kuruluşlara başvurabilirler. Aday bursiyerlerin evrak peşinde koşmasına ve kargo şirketleriyle para ve zaman kaybetmesine gerek kalmaz. Resmini çekerek veya tara/yükle yöntemi ile evraklarını kurumlara kolayca ulaştırabilir. Burs veren kurum ve kuruluşların başvuru tarihleri, kriterleri ve burs miktarları gibi birçok bilgiyi toplu halde göstererek öğrenciye seçme kolaylığı sağlar.

Kolay Değerlendirme ve İletişim : Arka planda çalışan algoritma sayesinde kurumlar, bursiyer adaylarını adil ve objektif şekilde, kolayca değerlendirebilir. Bunun yanı sıra burs veren kurum ve kuruluşlar; mülakata çağırma, ek evrak isteme ve geri bildirim gibi zaman gerektirecek yazışmaları bursverenler.org üzerinden hızlıca yapabilir.

Öğrenci, başvurduğu yıl ilgili kurumlardan burs alamaz ise, takip eden yıllarda aynı kurumlara tekrar başvurabilir. Bazı burs veren kurumlar dönemsel olarak başvuru kabul eder. bursverenler.org, öğrenci adına süreci takip eder ve başvuru kabul süresinin açıldığı ilk gün kurumlara iletir. Böylece hiçbir başvuru süreci kaçırılmamış olur.

Kurumlara Bağışçı Temini: Bireysel bağışçılar, burs veren vakıf ve dernekleri bir arada görebilir, şartlarını inceleyebilir ve doğrudan bağışta bulunabilirler.

Bu Platformu Kimler Kullanabilir?

a. Yurt içi ve yurt dışında burs arayan kişiler
b. Vakıflar, dernekler, burs veren kişi ve ticari markalar, eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odaları bu platformu ücretsiz olarak kullanabilirler.