Burs almanın
ve vermenin
en kolay yolu


Yücel Kültür Vakfı’nın 50 yıllık burs verme tecrübesi
ve güvencesi ile hazırlanan bu platformdan,
eğitimi destekleyen bütün köklü vakıflara kolayca ulaşabilirsiniz.

Okutulan her çocuk Türkiye'nin gelecek umududur !