Fırsat Eşitliği

Gençlerin çağdaş, donanımlı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen, iyi eğitimli, gelişmeye açık, bilgi üreten ve kullanabilen bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak şartları oluşturma vizyonuna sahiptir. Bu nedenler ile kolay ulaşılabilir ve ekonomik olmak zorundayız. Kargo ücretlerinin altında bir fiyat politikası izlemeliyiz.


Şeffaflık ve Güvenilirlik

Bütün bilgi ve belgelerin Burs veren kurumlara aktarımları sırasında,kanunlar çerçevesinde maksimum güvenlik tedbirleri alınacaktır.Ayrıca özel yaşama saygı anlayışımız ile hiç bir bilgi ve belgeniz sizlerin onay verdiği burs veren kurum ve kuruluşlar dışında paylaşılmayacaktır.Keza kurumlardan gelen olumlu ve olumsuz cevaplar, doğrudan burs talebinde bulunanlara ulaştırılacaktır. Sitemiz aracılığı ile burs almaya başlayanlar, hiç bir zaman web sitesi veya başka mecralarda afişe edilmeyeceklerdir.


Sürdürülebilirlik ve Toplumsal fayda

Herhangi bir kurumdan burs almaya başlayanların, eğitim hayatları boyunca bunu sürdürebilmeleri asıl amacımızdır.Bu nedenle bursiyerler , bağışçıları ile ilgili yapmasında fayda olan şeyler hakkında, açıklayıcı e-mailler alacaklardır. Bu doğrultuda hareket eden bursiyerlerin eğitim hayatı boyunca burslarının sekteye uğramayacağını umuyoruz.

Sürdürülebilirlik açısından, bağışçılarının doğrudan bursiyerlere bağışta bulunabilmesi bilinçli olarak engellenmiş ve bunlar bağış için ciddi ve güvenilir kurumlara yönlendirilmişlerdir. Böylece birkaç ay burs veren bağışçının, daha sonra vazgeçmesi halinde gençlerin uğrayacağı mağduriyetler önlenmek istenmiştir.

İyi eğitimli toplumlar, ekonomik refahın yanında, teknoloji ,demokrasi, Hoşgörü ve gelişmişlik seviyelerinde de örnektirler, bu neden ile kişi ve kurumları, eğitim için destek vermeye zorlamaktayız.