Yücel Kültür Vakfı Dil Bursları


Burs Hakkında

BAŞVURU TARİHİ: Yılın Her Günü

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ:  1 Eylül 2020

Burs Sistemi Nasıl İşliyor?

Vakfımız, yabancı dil eğitimi veren birçok kurum ile işbirliği yapıp kurumlardan öğrenciler için indirim istemektedir.

Burs verdiğimiz kişiler vakfa bağlı kalmaksızın dilediği eğitim kurumunu özgürce seçebilir. Yabancı Dil Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin kurs ücretlerinin bir kısmını vakfımız, geriye kalan kısmını ise bursiyer öder. Bursiyer A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyelerinin hangisinden başlaması gerektiği ile ilgili seçtiği kurumda seviye tespit sınavına girer. Bize seçtiği kurumu ve başlangıç seviyesini bildirir.

Başarılı olunan her seviyenin ardından vakıf sizi desteklemeye devam eder. Bursu kazanan kişinin %60 oranında eğitimine devam etme zorunluluğu bulunmaktadır. Aksi halde bursiyer kendisine sağlanan bursu geri ödeme yükümlülüğü altına girer. Sağlık sorunları nedeniyle devam edilemeyen günler devam sorumluluğu kapsamına girmemektedir.

Burs Yönetmeliği' nde yer alan (11.e) maddesini inceleyiniz.

Kimler Bursiyer Olabilir?

YKV Yabancı Dil Bursu alabilmek için üniversite öğrencisi olmanıza gerek yoktur. 18 - 26 yaşları arasındaki tüm gençler burs başvurusunda bulunabilir. (Sabıkalı olanlar dahil)

Bir kere Yabancı Dil Bursu'nu almaya hak kazanmış olan bursiyer, eğitim aldığı dilde her seviyede belirlenen asgari başarı koşulunu sağlamak şartı ile devam etmek istediği seviyeye kadar devam edebilir. Bursiyer, hak kazandığı yabancı dili değiştiremez. (Eğitim aldığı kurumu bir üst kura geçmek kaydı ile değiştirebilir.) Bu anlamda Yabancı Dil Burslarımız yıllık veya bir seviyeye özgü değildir. Bursiyerler, C2 seviyesine kadar vakıftan bu bursu alabilir. Bazı dil eğitimi veren kurumların temel seviyeleri A1-1, A1-2, A1-3 gibi ara seviyelere bölmesi halinde ara seviyeler ödenmez. A1 tamamlandığında 500 TL ödenir. 

Nasıl Başvurulur ?

Başvurular www.bursverenler.org üzerinden alınmaktadır. Daha hızlı iletişimde bulunabilmek için bursiyerlerin www.yucelkulturvakfı.org sitesine de üye olmaları beklenmektedir. Sonuçlar, asil ve yedek liste olmak üzere Yücel Kültür Vakfı'nın sitesinde yayınlanmaktadır.

Burs Çıktığı Takdirde İstenecek Belgeler: www.bursverenler.org sitesi vasıtası ile tarafımıza gönderilen bilgiler kişiden kişiye değişeceği için Yücel Kültür Vakfı e-mail yolu ile sizinle temas kurup istediği belgeleri bildirecektir.

Dil Bursu Miktarı Ne Kadardır? Nasıl ve Ne Zaman Ödenir?

Dil Bursu 2019 yılında her bir kur için (A1, A2, B1, B2, C1, C2) ayrı ayrı 500TL'dir. Bu bedel, her dönem bitiminde doğrudan dil eğitimi veren kuruma fatura karşılığında ödenir.

Eğitim kurumunun bu tutar üzerinde talep edeceği ücret bursiyer tarafından karşılanır. Öğrencinin bir üst kura %80 ve üzerinde bir başarı ile geçmesi halinde Yücel Kültür Vakfı burs miktarını arttırarak 600 TL öder. Böylelikle öğrencilerin başarısı teşvik edilmiş olur.

Dil Eğitimi Veren Kurum, Vakıf ile Sözleşme Yapabilir mi?

Evet. Dil eğitimi veren kurum Yücel Kültür Vakfı ile sözleşme yaparak kur sonundaki ödemesini garanti altına alabilir.

Her kur sonunda kurumdan beklenenler şunlardır:

1. Öğrencinin devam ve başarı raporu

2. Fatura ile bir üst kura devam edip etmeyeceği bilgisi

  a. Sözleşme Metni örneği 

  b. Devam Başarı Rapor örneği

NOT: Bazı kurumlar kampanyalar yaparak, öğrencilerden bir kaç kurun (seviyenin) parasını peşin talep eder. İstisna olarak öğrenci böyle bir kurumu seçerse yukarıda görülen Devam ve Başarı Raporunu kurumun göndermesi sonucu her kur bitiminde öğrencinin hesabına burs bedeli yatar.